panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2018-10-04 Vacature: dossierbeheerder (niveau C /diploma hoger secundair)

Wij zoeken versterking voor de directie Risicobeheer en de dienst Betalingen van de Overzeese Sociale Zekerheid. Het gaat om een contract van onbepaalde duur.

2018-10-02 Arbeidsmarktanalyse tweede kwartaal 2018

Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is de loontrekkende tewerkstelling in het tweede kwartaal 2018 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,1%) als in arbeidsvolume (+1,6%...

2018-09-13 RSZ sluit integratietraject af

Einde augustus hebben 104 medewerkers van de Overzeese Sociale Zekerheid hun intrek genomen in het hoofdkantoor van de RSZ in Brussel. Met de verhuis is een voorlopig einde gekomen aan een intensief...
^ Back to Top