panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.483.974Arbeidsplaatsen

3.409.615Tewerkgestelde werknemers

2.770.858Voltijdsequivalenten

Situatie op 30/09/2013

Meer statistieken

In de kijker

2014-04-18 Aanwezigheidsregistratie: een overzicht van de regels

Sinds 1 april is het verplicht om de aanwezigheid te registreren van personen die werken in onroerende staat uitvoeren op bepaalde werkplaatsen. Bent u nog niet vertrouwd met de nieuwe regels? De RSZ...

2014-03-31 Arbeidsmarkt eind 2013: een zachte winter of een beginnende lente?

Snelle ramingen tewerkstelling - vierde kwartaal 2013 Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een daling van de tewerkstelling. Er zijn echter aanwijzingen dat de arbeidsmarkt zich aan het einde van 2013...

2014-03-20 Pas op: identiteitsfraude per e-mail!

Momenteel doet er een e-mail de ronde die u, uit naam van de sociale zekerheid, vraagt om per e-mail vertrouwelijke gegevens en twee loonfiches op te sturen. De titel van de mail is “OPGELET” en de...
^ Back to Top