panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.469.801Arbeidsplaatsen

3.394.418Tewerkgestelde werknemers

2.806.648Voltijdsequivalenten

Gegevens eerste kwartaal 2014

Laatste update : 07/10/2014

Meer statistieken

In de kijker

2014-10-07 Beperkt herstel op de arbeidsmarkt

De negatieve trend van de tewerkstelling in 2012-2013 is in de eerste helft van 2014 volledig gestopt. Toch blijkt de economische groei nog te beperkt om voor een echte opleving van de arbeidsmarkt...

2014-09-30 Regionale RSZ-antennes gesloten op 3 oktober

Op vrijdag 3 oktober zijn de regionale antennes van de RSZ uitzonderlijk gesloten. U kunt er weer terecht op maandag 6 oktober tijdens de gebruikelijke openingsuren.

2014-09-25 Eerste ‘Dag van de Solidariteit’ bij de RSZ

Op 30 september organiseert de RSZ voor de eerste keer een ‘Dag van de Solidariteit’. Daarmee geeft de RSZ uiting aan zijn maatschappelijke engagement én wil hij de interne teambuilding bevorderen....
^ Back to Top