panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.469.801Arbeidsplaatsen

3.394.418Tewerkgestelde werknemers

2.806.648Voltijdsequivalenten

Gegevens eerste kwartaal 2014

Laatste update : 07/10/2014

Meer statistieken

In de kijker

2014-10-27 Checkinatwork uitgelegd in filmpjes

Sinds 1 april 2014 is het verplicht om iedereen te registreren die werken in onroerende staat uitvoert op bepaalde werkplaatsen. De RSZ legt het registratiesysteem Checkinatwork nu uit in een reeks...

2014-10-07 Beperkt herstel op de arbeidsmarkt

De negatieve trend van de tewerkstelling in 2012-2013 is in de eerste helft van 2014 volledig gestopt. Toch blijkt de economische groei nog te beperkt om voor een echte opleving van de arbeidsmarkt...

2014-09-30 Regionale RSZ-antennes gesloten op 3 oktober

Op vrijdag 3 oktober zijn de regionale antennes van de RSZ uitzonderlijk gesloten. U kunt er weer terecht op maandag 6 oktober tijdens de gebruikelijke openingsuren.
^ Back to Top