panel 2

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doet onderzoek naar het gebruik van zijn website.

Wij zouden u hierover graag een aantal vragen stellen.
Het kost u slechts 5 minuten om deze enquête in te vullen en uw reacties zijn volledig anoniem.

Wij stellen uw input zeer op prijs!

Ja, ik wil meewerkenNeen, bedankt

Jobs

U beëindigt uw studies, u zoekt een betrekking, u wenst aan uw loopbaan een nieuwe richting te geven, u bent reeds statutair ambtenaar en u wenst op het mechanisme van de mobiliteit beroep te doen, …

U zegt tot uzelf : waarom niet opteren voor het openbaar ambt ? Lees hetgeen nu volgt, de RSZ is zeker en vast een werkgever die u perspectieven aanreikt.

Werken bij de RSZ is eerst en vooral ten dienste staan van de burgers. Door bij de RSZ te komen werken, vervoegt u een van de instellingen die borg staan voor de werking van het Belgische socialezekerheidsstelsel om hetwelk onze buurlanden ons benijden. De RSZ is het hart van dit stelsel en is zelfs de financiële beheerder ervan. Als organisme verantwoordelijk voor de inning van de bijdragen van de werkgevers en van de loontrekkenden en als regulator van de financiering van de sociale zekerheid staat hij in voor de verdeling van de middelen en de verspreiding van de sociale gegevens die nodig zijn voor de sectoren belast met het verstrekken van de sociale uitkeringen, zodat aan het einde van het proces de burgers van hun pensioen, werkloosheidsuitkeringen, hun kinderbijslagen, de terugbetaling van de kosten van geneesmiddelen kunnen genieten, …

Bij de RSZ vindt u

 • een brede waaier aan interessante functies
 • betrekkingen met verantwoordelijkheid
 • een werkomgeving die aandacht heeft voor uw persoonlijke ontwikkeling
 • een geestdriftige werksfeer in teamverband
 • mogelijkheden om uw loopbaan te ontwikkelen (via opleidingen, bevorderingsexamens)
 • een stimulerend werk dat kan steunen op de modernste ICT-technologieën
 • een vernieuwende geest bij de koplopers van het (op internationaal vlak erkende) e-government

Door bij de RSZ te werken, beschikt u tevens over

 • een soepel uurrooster
 • een bedrijfsrestaurant
 • een professionele sociale en medische omkadering
 • een vriendenkring van het personeel (sport, ontspanning en cultuur)
 • een instelling die aandacht schenkt aan de gelijkheid van kansen

En tevens voor wat de bereikbaarheid betreft over

 • een gemakkelijk toegankelijke werkplaats, gevestigd boven het Zuidstation in het centrum van Brussel
 • reiskosten met openbaar vervoer ten laste van de werkgever (abonnement)
 • voorzieningen voor fietsers: een kilometervergoeding, een beveiligd lokaal, een vestiaire en een sanitaire ruimte
 • een ondergrondse privé-parking

Enkele voorbeelden

 • de RSZ heeft via verschillende internationale prijzen de erkenning verkregen voor zijn dynamisme en zijn vernieuwende geest op het vlak van het e-government
 • elk personeelslid beschikt over zijn eigen werkpost en over meubilair afgestemd op de meest strikte vereisten inzake ergonomie
 • het gebouw beantwoordt aan de meest gevorderde technologieën en staat hierbij borg voor het welzijn van de medewerkers
 • de RSZ organiseert kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • elke medewerker is gedekt door een hospitalisatieverzekering (met faciliteiten voor de leden van zijn gezin)
 • sportbeoefening (voetbal, volleybal, badminton, …) en culturele activiteiten (bezoek van tentoonstellingen, conferenties, fotowedstrijden, …) worden aangemoedigd.
 • een medico-sociale dienst organiseert gezondheidscampagnes (kankeropsporing, cardiologisch onderzoek, …) en bloedinzamelingen. Deze verleent steun aan medewerkers die sociaal-economische moeilijkheden zouden ondervinden
 • in het bedrijfsrestaurant is er dagelijks een keuze uit een reeks kwaliteitsvolle maaltijden aan democratische prijzen. Er wordt geluncht in een moderne en ontspannende omgeving

Bij de RSZ solliciteren als statutaire of contractuele ambtenaar

Indien u bij de RSZ wenst te werken, moet u zich in het selectiebureau van de overheid, met name «Selor», inschrijven.

Statutaire ambtenaren

Als u slaagt in een door Selor ingericht vergelijkend examen, kan u via Selor uw kandidatuur stellen voor een betrekking die door de RSZ vacant wordt verklaard.

Nadat u in een selectieproef (in de meeste gevallen een mondeling gesprek) bent geslaagd, zult u als statutair personeelslid in dienst worden genomen en na afloop van een stage (van 3 maand tot 1 jaar) in vast verband worden benoemd.

Indien u voor een statutaire betrekking bij de RSZ wenst te solliciteren, kunt u het jobaanbod van Selor raadplegen op hun website .

Contractuele ambtenaren

Indien u niet in een vergelijkend wervingsexamen van SELOR bent geslaagd, staat het u steeds vrij om voor een contractuele betrekking bij de RSZ te solliciteren. Schrijft u zich hiervoor in op de site van Selor .

SELOR zal met u contact opnemen, wanneer de RSZ op zoek is naar een contractuele medewerker die aan uw profiel beantwoordt.

Solliciteren in functie van uw studieniveau

Uw diploma bepaalt de functie voor dewelke u kan solliciteren:

 • u bent in het bezit van een universitair diploma of van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (niveau A): u solliciteert voor functies van bureauchef, sociaal inspecteur, jurist,...
 • u bent in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (niveau B): u solliciteert voor functies van onderbureauchef, directiesecretaresse of –secretaris, sociaal controleur, beambte,…
 • u bent in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs (niveau C): u solliciteert voor administratieve functies van dossierbeheerder, administratief assistent, sectiechef,…
 • u bent niet in het bezit van een van deze diploma’s: u solliciteert (niveau D) voor een functie zoals telefonist(e), onthaalbediende, magazijnbediende, chauffeur, werkman,…
^ Back to Top