panel 2

 • nl
 • fr
 • de
 • en

Diensten binnen de RSZ

Identificatie en controle van de aangiften

 

Controledienst

Opdracht:

 • Controle uitoefenen op de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling – DIMONA.
 • Controle uitoefenen op de kwartaalaangiften – DmfA.
 • Ter beschikking stellen van gegevens aan het netwerk van de sociale zekerheid.
 • Afleveren van attesten omtrent prestaties.
 • Uitvoeren van onderzoek en berekeningen van de toelagen voor de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Contacteer de Controledienst. 

Dienst bijzondere toepassingen

Opdracht:

 • Analyse uitvoeren van de wetteksten en aanpassingsvoorstellen voor de geldende wetgeving.
 • Verstrekken van technische informatie over nieuwe maatregelen aan de dossierbeheerders van de RSZ, de Sociaal Secretariaten, alsook de sociale gesprekspartners, de Instellingen van de sociale zekerheid en de werkgevers.
 • Verlenen van operationele ondersteuning van informaticatoepassingen binnen de directie Controle.

Identificatiedienst

Opdracht:

 • Identificeren van alle werkgevers (ondernemingen met werknemers) in het werkgeversrepertorium en hun noties van hoedanigheid en activiteit actualiseren in de gegevens van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO).
 • Beheren en bijwerken van de gegevens van de werkgevers in het werkgeversrepertorium.
 • Beheren van de toegangsmachtigingen met betrekking tot de gegevens van het werkgeversrepertorium en tot de toepassingen van de RSZ.
 • Initialiseren en beheren van de bijwerkingen van de gegevens in de Kruispuntbank van ondernemingen voor bepaalde natuurlijke en rechtspersonen met de hoedanigheid van werkgever.
 • Meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Contacteer de Identificatiedienst. 

Dienst internationale betrekkingen

Opdracht:

 • Behandeling van internationale problemen omtrent de sociale zekerheid.
 • Controle uitoefenen op detacheringen van en naar het buitenland.
^ Back to Top