panel 2

Het directiecomité

Laatste update: 09 Juni 2016

Het directiecomité is samengesteld uit de administrateur-generaal, zijn adjunct, de directeurs-generaal en adviseurs-generaal van de algemene directies van de RSZ.
Het directiecomité:

  • bepaalt de strategie van de RSZ,
  • stelt het personeelsplan op
  • bepaalt de beheersbegroting
  • voert de beslissingen uit en evalueert de uitvoering ervan,
  • keurt nieuwe projecten goed en volgt ze op.

Het directiecomité is een belangrijk overlegorgaan dat bovendien een coördinerende en superviserende rol heeft voor alle dienstoverstijgende aspecten. Het directiecomité wordt wekelijks samengeroepen voor overleg. Een afgevaardigde van de strategische cel “Sociale Zekerheid” is meestal aanwezig gedurende het eerste deel van de vergadering, voorbehouden voor de agendapunten over wetgevende en budgettaire kwesties, alsook voor de opvolging van de projecten van de pilootgroep “Modernisering van de Sociale Zekerheid”.

 

 

Samenstelling van het directiecomité

Foto Koen Snyders


Koen Snyders

Administrateur-generaal

Algemeen Beheer

Foto Anne Kirsch


Anne Kirsch

Adjunct Administrateur-generaal

Algemeen Beheer

Vincent Barthelemy (2014)


Vincent Barthelemy

Directeur-generaal

Algemene Directie van de Ondersteuningsdiensten

Foto Carine Volters


Carine Volters

Adviseur-generaal

Algemene Directie van de Inningdiensten

Johan Van der Bruggen


Johan Van der Bruggen

Directeur-generaal

Algemene Directie van de Identificatie en de Controle van de Aangiften

Foto Karel Deridder


Karel Deridder

Directeur-generaal

Algemene Directie van de Inspectiediensten


-

Directeur-generaal

Algemene Directie van de Juridische diensten

Foto Marc Schiepers


Marc Schiepers

Directeur-generaal

Algemene Directie van de Financiële en Statistische diensten

Foto Philippe Benoit


Philippe Benoit

Adviseur-generaal ,secretaris van het directiecomité,

Directie Organisatie en Ontwikkeling

^ Back to Top