panel 2

De portaalsite van de sociale zekerheid

Opgelet

Een deel van de informatie die vroeger op de website van de RSZ stond is vanaf nu enkel beschikbaar op het portaal van de Sociale Zekerheid:

Online diensten

Hieronder vindt u de lijst "Online diensten" om een aangifte in te dienen (meer informatie vindt u in het onderdeel Werkgevers en de RSZ > Aangiftes, verplichtingen en bijdragen). Als u klikt op één van de toepassingen, gaat u rechtstreeks naar de pagina van de applicatie op de portaalsite.

  1. Dimona en het personeelsbestand :
    het begin of einde van een tewerkstelling aangeven

  2. DmfA :
    de multifunctionele aangifte indienen of wijzigen

  3. Limosa :
    een tijdelijke opdracht van een buitenlander in België registreren

^ Back to Top