panel 2

Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Statistische gegevens naar plaats van tewerkstellng: uitbreiding van de statistieken


Problemen met het openen van Excel-documenten in Internet Explorer

Internet Explorer kan problemen geven wanneer men een Excel-bestand wil openen vanop de website. Internet Explorer probeert dit bestand op te slaan als een ZIP-bestand. Dit probleem is louter te wijten aan compatibiliteitsproblemen van IE met office 2007/2010.

Dit probleem kan opgelost te worden door het bestand effectief op te slaan als een zip-bestand, daarna de extensie “.zip” te wijzigen in “.xlsx”. Wanneer het bestand nu geopend wordt in Excel, wordt het normaal herkend als een excel-bestand.

Of u gebruikt gewoon een andere internetbrowser: Chrome, Firefox, Opera, Comodo Dragon, …


Sedert het vierde kwartaal 2004 wordt de werkgevers gevraagd de vestiging aan te duiden waar de werknemer werkt. Dit gebeurt aan de hand van het identificatienummer van de vestiging zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hierdoor is het mogelijk geworden om de gedecentraliseerde statistieken (de brochure "Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling") te verrijken met een aantal criteria.

Hierbij duiken problemen op van datakwaliteit (ontbrekende gegevens, foutieve nummers,…). De correcties hiervoor worden echter niet op detailniveau uitgevoerd maar globaal (voor de variabele ‘aantal arbeidsplaatsen’). Een procedure werd uitgewerkt om deze correcties over te brengen naar de individuele werknemersgegevens. De procedure wordt hiernaast uitgelegd.

De tabellen die hier worden gepresenteerd zijn het resultaat van al deze bewerkingen. Zij bieden een nieuwe invalshoek voor tal van tewerkstellingsgegevens.

In de tabellen zijn, net zoals in onze klassieke gele brochures, de tewerkstellingsgegevens van de plaatselijke en provinciale overheden opgenomen.

De tabellen worden gepresenteerd met de arbeidsplaatsen en de voltijdsequivalenten als variabelen.

Het zijn tijdreeksen: voor respectievelijk het tweede en het vierde kwartaal wordt de jaar-op-jaar-evolutie weergegeven.

De criteria die gehanteerd worden zijn:

  1. Leeftijd in combinatie met plaats van tewerkstelling (op gewestniveau) en geslacht (tabel 1)
  2. Sectorgroep (paritair comité) in combinatie met plaats van tewerkstelling (op gewestniveau). Hierbij werd de groep “Geen paritair comité van toepassing” uitgesplitst in twee groepen om het aandeel van de plaatselijke provinciale overheden (DIBISS, ex-RSZPPO) in de gegevens naar voor te brengen (werkgevers aangesloten bij DIBISS (provinciale en plaatselijke overheden) vallen onder geen paritair comité) (tabel 2).
  3. Type arbeidsprestatie (voltijds, deeltijds, seizoen- en interimwerknemers, gelimiteerde prestaties) in combinatie met plaats van tewerkstelling (op gewestniveau) en geslacht (tabel 3).
  4. De combinatie van de woonplaats (hoofdverblijfplaats) van de werknemer en de plaats van tewerkstelling (op gewestniveau) (tabel 4, deze is nog niet beschikbaar voor de voltijdsequivalenten).

Arbeidsplaatsen

Voltijdsequivalenten

Tweede kwartaal

Tweede kwartaal

Vierde kwartaal

Vierde kwartaal

^ Back to Top