panel 2

Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Loontrekkende tewerkstelling

Laatste update: 18 Juni 2017

Problemen met het openen van Excel-documenten in Internet Explorer

Internet Explorer kan problemen geven wanneer men een Excel-bestand wil openen vanop de website. Internet Explorer probeert dit bestand op te slaan als een ZIP-bestand. Dit probleem is louter te wijten aan compatibiliteitsproblemen van IE met office 2007/2010.

Dit probleem kan opgelost te worden door het bestand effectief op te slaan als een zip-bestand, daarna de extensie “.zip” te wijzigen in “.xlsx”. Wanneer het bestand nu geopend wordt in Excel, wordt het normaal herkend als een excel-bestand.

Of u gebruikt gewoon een andere internetbrowser: Chrome, Firefox, Opera, Comodo Dragon, …


Deze brochure onderzoekt de werkgelegenheid op grond van 3 facetten:

  • het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld,
  • het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal,
  • en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten.

De tewerkstelling wordt onder andere verdeeld volgens de woonplaats van de werknemer. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan deeltijdse tewerkstelling, aan seizoenarbeid en aan arbeid bij tussenpozen (in deze categorie vindt men ook de uitzendarbeid terug).

Aanvullende gegevens zijn te raadplegen in de rubriek onlinestatistieken.

  • Periodiciteit: de brochure over loontrekkende tewerkstelling wordt elk kwartaal gepubliceerd.

  • Eerste publicatie: De eerste publicatie betreft het vierde kwartaal van 1999.

De gegevens vanaf het eerste kwartaal 2011 zijn vanaf nu terug definitieve cijfers. De gevolgen van het Capelo-project voor de gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn verwerkt. (Meer informatie)

Inleiding
van de brochure

Volledige
brochure

Tabellen
tewerk-gestelde
werknemers

Tabellen
arbeids-plaatsen

Tabellen
arbeids-
volume

Tabellen aantal
werkgevers

2016/4 2016/4 2016/4 2016/4 2016/4 2016/4
2016/3 2016/3 2016/3 2016/3 2016/3 2016/3
2016/2 2016/2  2016/2  2016/2  2016/2  2016/2 
2016/1 2016/1  2016/1  2016/1  2016/1  2016/1 
2015/4 2015/4 2015/4 2015/4 2015/4 2015/4
2015/3 2015/3  2015/3  2015/3  2015/3  2015/3 
2015/2 2015/2  2015/2  2015/2  2015/2  2015/2 
2015/1 2015/1 2015/1 2015/1 2015/1 2015/1
2014/4 2014/4  2014/4  2014/4  2014/4  2014/4 
2014/3 2014/3 2014/3 2014/3 2014/3 2014/3
2014/2 2014/2  2014/2  2014/2  2014/2  2014/2 
2014/1 2014/1  2014/1  2014/1  2014/1  2014/1 
2013/4 2013/4  2013/4  2013/4  2013/4  2013/4 
2013/3 2013/3  2013/3  2013/3  2013/3  2013/3 
2013/2 2013/2   2013/2  2013/2  2013/2  2013/2 
2013/1 2013/1  2013/1  2013/1  2013/1  2013/1 
2012/4  2012/4  2012/4  2012/4  2012/4  2012/4 
2012/3  2012/3  2012/3  2012/3  2012/3  2012/3 
2012/2  2012/2  2012/2  2012/2  2012/2  2012/2 

2012/1

2012/1  2012/1  2012/1  2012/1  2012/1 

Relatie met de brochure Snelle ramingen van de tewerkstelling

De brochure “Loontrekkende tewerkstelling” is de natuurlijke aanvulling op de brochure die is gewijd aan de "Snelle ramingen van de tewerkstelling". Zij baseert zich eveneens op de trimestriële gegevensbestanden, maar ditmaal op de situatie op het einde van de zevende maand volgend op het verstrijken van het betrokken kwartaal, wanneer het aantal ontbrekende aangiftes veel lager ligt. Dit laat toe om meer gedetailleerde tabellen op stellen.

Invloed van invoering van de DmfA

De invoering van de DmfA heeft een onderbreking in de tijdreeksen en bepaalde aanpassingen tot gevolg gehad. De brochure 2003 bevat een apart hoofdstuk over de methodologie en de nieuwe mogelijkheden die dit schept. Een en ander wordt geïllustreerd door een aantal tabellen: Bijlagetabellen brochure 2003.

^ Back to Top