Nieuwsarchief

DynaM brengt de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt in kaart 2011-09-29

In 2009-2010 (meetperiode juni 2009-juni 2010) werden in België 206.400 bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd door groeiende en startende werkgevers. In dat jaar gingen ook 173.100 jobs verloren bij krimpende ondernemingen en door stopzettingen. Per saldo kende de werkgelegenheid een bescheiden netto-groei van 1% of +33.200 arbeidsplaatsen. De arbeidsmarkt herstelde daarmee van de crisis van 2008-2009.
Gestructureerde en betrouwbare cijfers over deze dynamiek waren tot voor kort onbestaande in België. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid participeert in DynaM, een innovatief project dat de turbulentie op de Belgische arbeidsmarkt in kaart brengt.
DynaM publiceert online cijfers en duiding op www.dynam-belgium.org
De RSZ levert de data en ontwikkelde samen met HIVA-K.U.Leuven betrouwbare statistieken. HIVA levert wetenschappelijke ondersteuning en bewaakt de internationale vergelijkbaarheid van de cijfers. Federgon, de sectorfederatie van HR dienstverleners, ondersteunt het HIVA-onderzoek met de Federgon Leerstoel ‘Dynamiek van de arbeidsmarkt’.

^ Back to Top