Nieuwsarchief

Tevredenheidsenquête Dimona : positieve balans 2011-08-01

Dimona v2 ging definitief in productie op 1 oktober 2010. In april 2011 werden verschillende tevredenheidsenquêtes uitgevoerd om de overgang van Dimona v1 naar Dimona v2 te evalueren. Bijna 250 gebruikers van de Dimona-toepassing (web en batch) namen hieraan deel.

De belangrijkste resultaten:

  • De meeste gebruikers lijken tevreden met de nieuwe versie.
  • Voor velen gebeurt de verwerking van de aangiften veel efficiënter, maar vereist deze een andere werkmethode.
  • De meeste respondenten apprecieerden de uitgebreide communicatie over Dimona v2.
  • De meningen over de ondersteuning zijn vrij gunstig.

Dimona v2 is een project dat positief werd geëvalueerd, met desalniettemin een aantal waardevolle aandachtspunten:

  • De traagheid van het systeem en de download-mogelijkheden verbeteren;
  • De vermelding in de notificaties duidelijker maken en de afdrukmogelijkheden verbeteren;
  • De procuratieprocedure en de noodprocedure actualiseren;
  • De technische bibliotheek op het portaal van de sociale zekerheid toegankelijker maken en de gebruikte terminologie laten aansluiten bij de business;
  • De gebruikers tijdig verwittigen bij storingen.

Deze aanbevelingen werden ondertussen vertaald in concrete acties.

Voor meer info, kan u dit document raadplegen.

^ Back to Top