Nieuwsarchief

RSZ-STATISTIEKEN: Verdeling van arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling: gegevens van 2008 2010-06-16

De brochure met de verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling (ook bekend als de gele brochure of gedecentraliseerde statistiek) voor het tweede en het vierde kwartaal 2008, die zowel de gegevens van de RSZ als van de RSZ-PPO bevat, werd op de website geplaatst en is ook in brochurevorm verschenen.

Deze brochure is, zoals alle publicaties vanaf 2008, volgens de nieuwe activiteitennomenclatuur (NACE-Bel 2008). Deze nieuwe nomenclatuur sluit beter aan bij de huidige economische realiteit, maar deze omschakeling naar een nieuwe nomenclatuur betekent ook dat er in de tijdsreeksen een breuk is ontstaan.

Om deze breuk zoveel mogelijk op te vangen worden de tabellen m.b.t. 2007 opnieuw gepubliceerd volgens de nieuwe nomenclatuur. Ze zijn te consulteren en kunnen gedownload worden vanop de webpagina met betrekking tot deze brochure.

Meer gedetaileerde gegevens kunnen steeds bij de Directie Statistiek bekomen worden via het contactformulier.

^ Back to Top