Nieuwsarchief

20 oktober 2010: eerste werelddag van de statistiek 2010-10-18

Op woensdag 20 oktober 2010, wordt voor de eerste maal op initiatief van de Verenigde Naties een Werelddag van de statistiek (World Statistics Day - WSD) georganiseerd.
Tijdens haar 41ste zitting in februari 2010 heeft de Statistische Commissie van de Verenigde Naties (United National Statistical Commission - UNSC) de beslissing genomen een Werelddag van de statistiek te organiseren onder het thema "Viering van de talrijke verwezenlijkingen van de statistiek: dienstverlening, vakkundigheid en integriteit".
Het statistisch bureau van de Verenigde Naties (UN Statistics Division - UNSD) vraagt de regeringen om deze dag in samenwerking met de nationale statistische instituten te vieren. Meer informatie over de activiteiten van het UNSD vindt u op http://unstats.un.org/unsd/wsd/Default.aspx
Statistics Belgium schaart zich volledig achter dit initiatief en plant, tijdens het Belgisch voorzitterschap, een aantal activiteiten. Zo komt er een gezamenlijke persconferentie met Eurostat, de Europese instantie die alle nationale statistische instituten verenigt. Een folder zal het belang van statistiek in ons dagelijks leven aan een zo breed mogelijk publiek bekend maken. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Hoge Raad voor Statistiek en de nationale en regionale statistische diensten, waar ook de RSZ bij betrokken is.

^ Back to Top