Nieuwsarchief

Tevredenheidsenquête 2007: de RSZ in actie 2008-09-17

In de loop van februari 2007, werd voor de tweede maal een tevredenheidsenquête uitgevoerd naar de werking van de RSZ. De enquête richtte zich tot de verschillende doelgroepen van de RSZ; de grote bedrijven die individueel begeleid worden, de kleine werkgevers die zelf hun aangiften doen, de werkgevers die werken met een sociaal secretariaat of dienstverlener en de sociale secretariaten en dienstverleners zelf. Aan de hand van de verschillende aanbevelingen die de tevredenheidsenquête leverde, stelde de RSZ een ambitieus actieplan op, waarvan nu de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Begin 2008 werd de portaalsite van de sociale zekerheid in een nieuw kleedje gestoken. Een hedendaagse look, een aangepaste structuur en het grotere aanbod aan informatie op één enkele pagina helpen u om uw taken sneller uit te voeren. 
De online helpfuncties en documentatie van de elektronische toepassingen worden één voor één herzien. De ondersteuning van Dimona, DmfA en de beveiligde toegang werden reeds onder handen genomen. 
In april 2008 verbeterde de RSZ, in overleg met een panel van werkgevers en erkende sociaal secretariaten, de leesbaarheid van het wijzigend bericht. Tegen april 2009 zal de aanmaak, de opvolging en de verzending van het bericht volledig elektronisch verlopen. 
Ook werd het huidig user management aangepast, zodat plaatselijke beheerders van elke vestiging, ondernemingen, erkende sociaal secretariaten en dienstverleners, onafhankelijk de eigen gebruikers kunnen beheren aan de hand van een flexibel en degelijk systeem. 
Sinds 1 mei 2008 zijn de medewerkers van de RSZ elke werkdag tot 17u telefonisch bereikbaar. 
In juni 2008 werd de website van de RSZ volledig vernieuwd. Via de website kan u snel meer te weten komen over de rol en organisatie van de RSZ en de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ. Ook biedt de website statistische informatie aan over de werkgelegenheid in België. In enkele klikken kan u contact opnemen met de RSZ of een attest aanvragen. De website van de RSZ en de portaalsite van de sociale zekerheid zijn vanaf nu volledig complementair.

De RSZ blijft met andere woorden actief om haar dienstverlening verder af te stemmen op de behoeften en wensen van haar gebruikers.

^ Back to Top