Nieuwsarchief

Groeivertraging merkbaar op de arbeidsmarkt 2012-01-11

Snelle Ramingen Tewerkstelling - Derde kwartaal 2011

De economische groeivertraging die is ingezet in de tweede helft van 2011 is ook reeds merkbaar op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal 2011 wordt nog wel een groei van de tewerkstelling van 36.000 arbeidsplaatsen (+1,0%) opgetekend en stijgt het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten met 43.500 eenheden (+1,5%) ten opzichte van het derde kwartaal 2010. Deze groei op jaarbasis is echter kleiner dan de voorgaande kwartalen.

De groei in tewerkstelling op jaarbasis is nog aanwezig binnen de 3 grote segmenten van de arbeidsmarkt, "Industrie en bouw", "Commerciële Dienstverlening " en "Niet-commerciële Dienstverlening", maar enkel in "Industrie en bouw" was de groei in arbeidsplaatsen in het derde kwartaal 2011 sterker dan in het tweede kwartaal 2011.

In het derde kwartaal 2011 lag het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in de uitzendsector slechts 8% hoger dan in het derde kwartaal 2010. In het tweede kwartaal 2011 bedroeg de stijging op jaarbasis nog 15%. De groei in arbeidsplaatsen is in het derde kwartaal 2011 zelfs volledig stilgevallen. De uitzendsector reageert daarmee traditioneel als een van de eerste sectoren op een conjunctuurverslechtering.

De tewerkstelling in de "overheidssector en onderwijs" gaat vanaf begin 2011 ook in dalende lijn. De daling bedraagt in het derde kwartaal 2011 ongeveer -1% ten opzichte van het derde kwartaal 2010. Deze daling heeft zowel plaats bij de algemene overheidsdiensten als bij de autonome overheidsbedrijven ("Vervoer en opslag" en "Informatie en communicatie").

U vindt deze tekst ook onder de vorm van een nieuwsbrief met bijkomende grafiek .

^ Back to Top