Nieuwsarchief

Forse toename studentenarbeid eerste kwartaal 2012 - - - 2012-06-29

De studentenarbeid in België is in het eerste kwartaal van 2012 sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO). De gevolgen van de nieuwe wetgeving op studentenarbeid worden nu ook zichtbaar in de cijfers.

Meer jobstudenten, langer werken

In het eerste kwartaal van 2012 deden 132.668 studenten een job; dat is 19% meer dan in het eerste kwartaal van 2011.

Het aantal arbeidsplaatsen ingevuld door jobstudenten bedroeg 144.534 (+22%).

Studenten hebben ook meer dagen gewerkt. De studentenarbeid vertegenwoordigde in het eerste kwartaal 838.556 gewerkte dagen, wat overeenkomt met een stijging van 38% ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar.

Grafiek studentenarbeid 2011/1 en 2012/1 personen, arbeidsplaatsen en gewerkte dagen

Werkgeversaangiften

De cijfers zijn afkomstig uit de DmfA, de aangifte waarin werkgevers elk kwartaal de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers doorgeven aan de RSZ en RSZPPO. Door de tijd die toegestaan is voor het indienen van de aangiften en nodig is voor de verwerking ervan, ontstaat pas ten vroegste 2 maanden na het einde van het kwartaal een enigszins volledig beeld van het kwartaal.

Invloed nieuwe wetgeving

Het ligt voor de hand dat de oorzaak van de stijging te zoeken is in de nieuwe wetgeving op studentenarbeid, die sinds 1 januari 2012 van kracht is. Volgens die nieuwe regels mogen studenten nu 50 dagen werken tegen verminderde sociale bijdragen; dat zijn vier dagen meer dan onder de oude regeling.

Bovendien kunnen studenten hun dagen nu vrij kiezen. Dat geeft hun veel meer ruimte om buiten de zomer te werken dan in het oude systeem, waarin ze maximaal de helft van hun dagen buiten de zomermaanden mochten presteren.

Impact Student@work

De hogere cijfers zijn een indicatie dat de nieuwe wetgeving al vrij vroeg in 2012 een ruime bekendheid genoot. Dat is goed nieuws, want met het project Student@work heeft de RSZ aanzienlijke inspanningen geleverd om de overgang naar de nieuwe wetgeving zo goed mogelijk te begeleiden. Via (onder meer) de website www.studentatwork.be, een tv-campagne en een sterke aanwezigheid op de sociale media, heeft de RSZ bovendien veel gecommuniceerd over de nieuwe regeling.

De cijfers onderstrepen ook het belang van de onlineteller ‘Student@work-50days’, die de RSZ heeft gelanceerd. Daarop kunnen studenten aflezen hoeveel dagen studentenarbeid ze nog tegoed hebben. Wie veel dagen werkt, wil ook exact bijhouden waar hij staat. ‘Student@work – 50days’ voorziet in die behoefte. De nieuwe wetgeving en de teller zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

^ Back to Top