Nieuwsarchief

De groei op de arbeidsmarkt valt stil 2012-07-11

Snelle Ramingen Tewerkstelling - Eerste kwartaal 2012

De groei van de tewerkstelling valt begin 2012 quasi volledig stil. De groei valt terug zowel in arbeidsplaatsen (+0,1%) als in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (+0,4%). Deze verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt doet zich voor binnen de 3 grote segmenten van de arbeidsmarkt, "Industrie en bouw" (-0,2% in arbeidsplaatsen), "Commerciële Dienstverlening" (+0,1%) en "Niet-commerciële Dienstverlening" (+0,3%). De groei van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis valt ook sterk terug en dit niet enkel door de invloed van het weerverlet dat in eerste kwartaal 2012 hoger lag dan in dezelfde periode van 2011.

De verslechterde conjunctuur leidt voor het eerst sinds begin 2010, tot een negatieve evolutie van de tewerkstelling in de conjunctuurgevoelige "Industrie en Bouw". Dit vertaalt zich in een nog sterkere daling bij de uitzendsector. Die kent in het eerste kwartaal 2012 een terugval in arbeidsvolume met ongeveer 6% tov het eerste kwartaal 2011 (-8 % bij de arbeiders, -3% bij de bedienden). Maar ook in de minder conjunctuurgevoelige sectoren is de groei minder sterk dan de voorgaande jaren. Dit geldt onder meer voor de sector van de dienstencheque-activiteiten die nog wel een behoorlijke groei kent (+7% in arbeidsplaatsen, +12% in arbeidsvolume), maar ook voor de niet-commerciële dienstverlening. Wellicht heeft het besparingsbeleid van de verschillende overheden hier een effect. De Capelohervorming maakt het echter moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de tewerkstellingsevolutie in de overheidssector en onderwijs.

U vindt deze tekst (met bijhorende grafieken) ook in onze nieuwsbrief.

^ Back to Top