Nieuwsarchief

Naar een krimp op de arbeidsmarkt 2012-10-12

Snelle Ramingen Tewerkstelling -Tweede kwartaal 2012

De verslechterde economische situatie heeft ertoe geleid dat de groei van de tewerkstelling tijdens de eerste helft van 2012 quasi volledig is stilgevallen. Het aantal arbeidsplaatsen op 30 juni 2012 is zelfs gedaald met 0,4% ten opzichte van 30 juni 2011.  De terugval doet zich voor binnen  de 3 grote segmenten van de arbeidsmarkt: "Industrie en bouw" (-0,6% in arbeidsplaatsen), "Commerciële Dienstverlening" (-0,5%) en "Niet-commerciële Dienstverlening" (+0,0%).

De evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis is nog licht positief(+0,3%). In  de "Industrie en bouw" is er parallel met de daling in arbeidsplaatsen, ook een daling in arbeidsvolume (-0,5%). In de "Commerciële Dienstverlening"  en de “Niet commerciële dienstverlening” neemt het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten echter toe met respectievelijk 0,5% en 0,8%.

De verslechterde conjunctuur  vertaalt zich in een nog sterkere daling bij de uitzendsector. Die kent in het tweede kwartaal 2012 een terugval in arbeidsvolume met ongeveer 7,5% tov het tweede kwartaal 2011 (-9 % bij de arbeiders, -5% bij de bedienden).

In de “Niet-commerciële dienstverlening” is er een daling van de tewerkstelling binnen “Openbaar bestuur” en is de groei in andere subsectoren minder sterk dan de voorgaande jaren. Dit geldt onder meer voor de sector van de dienstencheque-activiteiten (+6% in arbeidsplaatsen, +10% in arbeidsvolume). De “Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening” kent nog een stabiele groei van bijna 2%.

De Capelohervorming maakt het echter moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de tewerkstellingsevolutie in de overheidssector en onderwijs.

U vindt deze tekst (met bijhorende grafieken) ook in onze nieuwsbrief.

^ Back to Top