Nieuwsarchief

Snelle Ramingen Tewerkstelling - Vierde kwartaal 2012: Verdere krimp op de arbeidsmarkt treft vooral mannen en jongeren 2013-04-22

De daling van de  economische activiteit in de tweede helft van 2012 heeft negatieve effecten op de loontrekkende werkgelegenheid. Zowel gemeten in arbeidsplaatsen op 31 december 2012 (-0,4%) als in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het vierde kwartaal 2012 (-0,8%) wordt een daling waargenomen van de loontrekkende tewerkstelling ten opzichte van overeenstemmende periode vorig jaar.

Tewerkstelling daalt

De tewerkstelling gaat vooral binnen  de segmenten "Industrie en bouw" en de "Commerciële Dienstverlening" in een versneld tempo achteruit. Dit treft dit meer de mannelijke beroepsbevolking (-1,2%) dan de vrouwelijke (+0,4%) en treft vooral de jongere leeftijdscategorieën. Bij mannen is er een daling bij alle leeftijdsgroepen onder de 50 jaar, bij vrouwen is dit bij alle leeftijdscategorieën onder de 30 jaar.

Industrie

In de industrie bedraagt de daling van de tewerkstelling in het vierde kwartaal 2012 al -1,9% in arbeidsplaatsen en -3,1% in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het vierde kwartaal 2011.

Commerciële Dienstverlening

In de “Commerciële Dienstverlening” is de daling gemeten in arbeidsplaatsen beperkt (-0,1%) maar in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten loopt dit op tot -0,9%. Daarbij valt op te merken dat de meting van het aantal arbeidsplaatsen einde kwartaal in sectoren met veel korte, tijdelijke jobs voor een vierde kwartaal (eindejaarsperiode) iets minder accuraat is dan de meting van het arbeidsvolume.

Niet-commerciële Dienstverlening

In de "Niet-commerciële Dienstverlening" wordt een lichte stijging (+0,5%) van de tewerkstelling zowel in arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume ten opzichte van het voorgaande jaar genoteerd, hoewel ook hier de tewerkstelling onder druk komt door de besparingen bij de overheid.

Uitzendkrachten en dienstencheques

De verminderde vraag naar arbeidskrachten leidt ook tot een daling van de tewerkstelling van uitzendkrachten. Die kent in het vierde kwartaal 2012 een terugval in arbeidsvolume met ongeveer 8,5% t.o.v. het vierde kwartaal 2011 (-11% bij de arbeiders, -5% bij de bedienden).
De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques blijft nog steeds toenemen (groei op jaarbasis: +8% in arbeidsplaatsen, +9% in arbeidsvolume).  De groeivoeten zijn de laatste kwartalen wel sterk teruggelopen.

U vindt dit bericht met grafieken en een afdrukvriendelijke versie ook in onze nieuwsbrief.

^ Back to Top