Nieuwsarchief

Snelle ramingen tewerkstelling: beperkt herstel op de arbeidsmarkt 2015-01-22

De negatieve trend van de tewerkstelling in 2012-2013 is in de eerste helft van 2014 volledig gestopt. Toch blijkt de economische groei ook in het derde kwartaal van 2014 nog te beperkt om voor een echte opleving van de arbeidsmarkt te kunnen zorgen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2013 is de loontrekkende tewerkstelling nauwelijks toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ over het derde kwartaal van 2014.

Globaal beeld

Het totale aantal arbeidsplaatsen lag op 30 september 2014 0,3% hoger dan een jaar eerder. Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten nam in het derde kwartaal 2014 toe met 0,3% ten opzichte van het derde kwartaal 2013.

Globaal blijft het beeld dat van een gedeeltelijk aantrekkende arbeidsmarkt, gekenmerkt door een stijgend gebruik van uitzendarbeid, die echter ook wordt geconfronteerd met de effecten van herstructureringen (onder andere industrie en financiële diensten) en inkrimping van de overheidsbudgetten (onder andere bouw, openbaar bestuur).

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling in de industrie blijft nog steeds negatief (-2,3% in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume) en dit in de meeste deelsectoren. Vooral in de metaalnijverheid, de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, en de vervaardiging van transportmiddelen laten de effecten van herstructureringen en sluitingen zich voelen.

De tewerkstelling in de bouwnijverheid blijft sterk achteruitgaan (-3% in arbeidsplaatsen en -4% in arbeidsvolume).

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening was er een toename van de tewerkstelling ten opzichte van het derde kwartaal 2013 (+1% in arbeidsplaatsen, +0,7% in arbeidsvolume). Dat is vooral het resultaat van de groei in de administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten, onder meer onder invloed van het herstel in de uitzendsector. De achteruitgang van tewerkstelling in handel, vervoer en horeca is bijna volledig stilgevallen, ondanks de sterke daling van de tewerkstelling bij de overheidsbedrijven. De tewerkstelling in de sector “Financiële activiteiten” ondervindt nog steeds de impact van de herstructureringen die de voorbije jaren zijn doorgevoerd.

In de niet-commerciële dienstverlening werd een groei van ongeveer 1% in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume ten opzichte van 2013 opgetekend. Dat is vooral te danken aan het onderwijs en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (beide ongeveer +1,5% in arbeidsvolume). De tewerkstellingsevolutie in de sector openbaar bestuur blijft immers negatief (-1,7% in aantal arbeidsplaatsen, -0,8% in arbeidsvolume).

Uitzendarbeid

Het derde kwartaal 2014 bevestigt de opleving van de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid, die zich nu ook doorzet bij de bedienden. Eind september 2014 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen in de uitzendarbeid geteld dan eind september 2013 (+9% arbeiders, +13% bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het derde kwartaal 2014 was fors hoger dan in het derde kwartaal 2013 (+12,5% bij de arbeiders en bedienden). Hiermee wordt opnieuw het peil bereikt van het derde kwartaal 2011.
De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te  stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van bijna  3%.

^ Back to Top