Nieuwsarchief

Dreigingsniveau: advies aan de federale personeelsleden 2015-11-23

Op advies van het Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken:

  • de federale organisaties zijn open op maandag 23 november 2015;
  • aan het federale personeel wordt gevraagd om waakzaam te zijn op de werkplek en een eventuele badge zichtbaar te dragen;
  • het federale personeelwordt aangemoedigd om indien mogelijk te telewerken;
  • het federale personeel dat schoolgaande kinderen heeft in het het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geen opvang geregeld krijgt, mag thuisblijven door de sluiting van de Brusselse scholen.
^ Back to Top