panel 2

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doet onderzoek naar het gebruik van zijn website.

Wij zouden u hierover graag een aantal vragen stellen.
Het kost u slechts 5 minuten om deze enquête in te vullen en uw reacties zijn volledig anoniem.

Wij stellen uw input zeer op prijs!

Ja, ik wil meewerkenNeen, bedankt

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2019-07-16 Studie naar alternatieve verloning: grote verschillen naargelang geslacht, leeftijd en sector

Voor werknemers vormt een onmiddellijk besteedbaar inkomen de basis van elk verloningspakket. Dit omvat uiteraard een maandelijks basissalaris, maar de werkgever kan daarbovenop ook nog tal van...

2019-07-01 Arbeidsmarktanalyse eerste kwartaal 2019

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de loontrekkende tewerkstelling in het eerste kwartaal 2019 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,7%) als in arbeidsvolume (+1,7%...

2019-06-26 Opnieuw meer studentenarbeid in 2018

In 2018 hebben 544.752 jongeren gewerkt als jobstudent. Die studenten werken ook meer uren. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren...
^ Back to Top