Sociale Inspectie geïntegreerd in RSZ-inspectie

Op 1 juli 2017 zijn de inspectiedienst van de RSZ en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst onder de RSZ. De geïntegreerde inspectie telt 574 personeelsleden. De integratie past in het beleid van de federale regering, die de strijd tegen de sociale en fiscale fraude wil opvoeren door onder meer de inspectiediensten te versterken en hun werking te rationaliseren.

Een combinatie van opdrachten

Bij de fusie is een groot deel van het personeel en de middelen van de Sociale Inspectie aan de RSZ-inspectie overgedragen. De overlap tussen de twee inspectiediensten wordt weggewerkt. De vernieuwde inspectiedienst vervult een combinatie van opdrachten die de RSZ en FOD Sociale Zekerheid vroeger apart opnamen, zoals de strijd tegen sociale fraude, sociale dumping en mensenhandel.

Voor de RSZ, die al verantwoordelijk is voor de regelgeving, inning en invordering van sociale bijdragen en controle op de naleving van de reglementering, zijn de nieuwe inspecteurs een extra troef in de strijd tegen de sociale fraude. Een geïntegreerde inspectiedienst maakt het immers mogelijk om werkmethoden over de diensten heen op elkaar af te stemmen en te moderniseren.

Contact opnemen

U kunt de geïntegreerde inspectie bereiken via de contactpagina op deze website.

Misbruik melden

Als u een vermoeden van sociale fraude of ander misbruik wilt signaleren, dan kunt u het beste terecht bij het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie.

^ Back to Top