Stijging studentenarbeid zet zich door in 2019 2020-06-12

In 2019 hebben 560.996 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat is een stijging met 3% ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren blijft zich doorzetten.

Meer dan 100 miljoen gewerkte uren

Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op jobstudenten is met 6% gestegen, tot  65.048. Het aantal studentenjobs ging naar 871.800 (+5%).

In 2018 werkten alle studenten samen 103 miljoen uur. Dat is 6% meer dan in 2018.

Een gemiddelde student werkte in 2018 185 uur, verdeeld over 1 à 2 jobs, een stijging van 5 uur per student (+3%). De gemiddelde student verdiende daarmee 2.248 euro (+5%). Het gaat om een brutobedrag, waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen, omdat het de enige inkomsten zijn van de student.

Over de cijfers

De cijfers hebben betrekking op studenten tewerkgesteld in zowel de privésector als bij de overheid. Meer cijfers over de studentenarbeid in 2019 vindt u terug op :

Aanvullende jaarstatistiek over de studentarbeid

^ Back to Top