Premie COVID-19: let op voor phishing per telefoon! 2020-10-09

Momenteel zijn er oplichters aan het werk die burgers opbellen en zeggen dat zij recht hebben op een COVID-premie van meer dan 1000 euro. Om die premie te krijgen, moet de burger zijn bankrekeningnummer doorgeven.

Ga hier zeker niet op in. Deze telefoontjes zijn pogingen tot fraude. De RSZ en FPD zullen een burger nooit per telefoon om zijn bankrekeningnummer vragen!

Personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen, hebben recht op een COVID-premie. Maar die premie wordt automatisch toegekend. De burger hoeft daarvoor zelf geen stappen te ondernemen. De premie is ook lager dan aan de telefoon wordt beloofd. Hij bedraagt 50 euro per maand van juli tot december 2020, dus in totaal gaat het om 300 euro.

Meer informatie

Wat is de premie COVID-19 en wat betekent dit voor mij?

^ Back to Top