Europese actieweek tegen mensenhandel 2020-09-22

Sociale inspectiediensten en politie speuren naar uitbuiting in de transportsector

Op zondag 20 september 2020 werden grootschalige controles uitgevoerd in de transportsector tijdens de “Empact Action Days Labour Exploitation”, een Europees initiatief dat de steun krijgt van Europol. De actie werd uitgevoerd op zogenaamde "pleisterplaatsen" van vrachtwagenchauffeurs bij de distributiecentra van een grote winkelketen in België, Nederland en Frankrijk.

Leefomstandigheden

Op de sites moet voldaan worden aan de welzijnswetgeving en de regelgeving op vlak van volksgezondheid. Zeker in corona-tijden is dit van uiterst groot belang.

Op het bewaakte parkeerterrein in Genk waren de sociale en sanitaire voorzieningen niet in verhouding tot het grote aantal chauffeurs dat er dagelijks langskomt. De algemene hygiëne was ondermaats en een zeecontainer en huif-oplegger werden ingezet als keuken, eetkamer en ontmoetingsruimte voor de kamperende chauffeurs.

Creatieve werkgevers

Een focus tijdens de actie was de controle op de toepassing van het recent ingevoerde "Mobility Package" in de transportsector. De invoering van de nieuwe EU-verordening is een belangrijke stap in de strijd tegen de sociale dumping. Chauffeurs hebben nu onder meer het recht om minimaal 1 keer per maand op kosten van de werkgever naar huis terug te keren. Buitenlandse firma’s vonden onmiddellijk creatieve maar verboden oplossingen door de chauffeur te verplichten schriftelijk afstand te doen van zijn rechten of door het huren van een caravan op een vakantiedomein voor de chauffeurs.

In totaal werden bij de controle in België 33 vrachtwagens aangetroffen van transportfirma’s uit Litouwen (4), Polen (7), Bulgarije (12), Roemenië (8), Tsjechië (1) en Turkije (1). Een nieuwe trend is de keuze van Poolse en Litouwse transportfirma’s om enkel derdelanders uit Oekraïne of Wit-Rusland in te schakelen. Deze chauffeurs bevinden zich in een economisch nog zwakkere positie en zijn uiterst afhankelijk van hun werkgever voor het verkrijgen van visa, werkvergunningen en domicilieadressen om te kunnen werken in West-Europa.

Multidisciplinaire aanpak

Er werd gekozen voor een multidisciplinaire aanpak met de deelname van inspectie- en politiediensten. Voor het eerst werd ook nauw samengewerkt met Nederlandse en Belgische transportvakbonden. Zij leverden nuttige informatie aan tijdens de voorbereiding van de controles.

Europol stelde voor de internationale actie een beveiligde app ter beschikking aan de inspectieploegen waarmee in real time gecommuniceerd kon worden met de buitenlandse inspectieteams.

Tijdens de controle waren vertegenwoordigers van de recent opgerichte European Labour Authority (ELA) aanwezig. Deze EU-organisatie ondersteunt grensoverschrijdende initiatieven voor de handhaving van Europese regelgeving.

Resultaten

De leefomstandigheden op het terrein en de accommodaties voldeden niet aan de vereiste normen. Welke verantwoordelijkheid de betrokken winkelketen hierin heeft, zal ernstig bekeken worden.

De arbeidssituatie van de chauffeurs zal blijken uit analyse van de digitale tachografen.

Door de Federale Wegpolitie werden inbreuken op de vervoersvergunning, rij- en rusttijden en één inbreuk op  tachograaffraude vastgesteld.

^ Back to Top