Samen digitaal: van brievenbus naar e-Box 2016-02-10

De komende jaren maakt de RSZ een prioriteit van de digitalisering van zijn documentenstroom. Terwijl de meeste aangiften voor de sociale zekerheid al lang digitaal gebeuren, worden veel notificaties en bevestigingen nog steeds op papier verstuurd. Daar wil de RSZ nu geleidelijk aan verandering in brengen. Een digitale uitwisseling van documenten met ondernemingen gaat immers sneller en weegt ook minder zwaar op het milieu. Centraal in dit digitaliseringsproject staat de e-Box van de onderneming.

De e-Box

Elke onderneming krijgt automatisch een e-Box zodra ze zich registreert op het portaal van de sociale zekerheid. In de e-Box ontvangt de onderneming documenten, meldingen en taken van de instellingen van de sociale zekerheid. Op termijn is het de bedoeling de papieren versies van de RSZ-documenten zo veel mogelijk te vervangen door pdf’s die naar de beveiligde e-Box verzonden worden.

Pilootproject: Aangifte van Werken en Checkinatwork

In een eerste fase worden 6 documenten in verband met de Aangifte van Werken, Checkinatwork en de Inhoudingsplicht gedigitaliseerd:

  • C30bister2 (bevestiging van een aangifte van werken of contract, voor aannemers)
  • C30bister3/1 (bevestiging van een aangifte van onderaanneming, voor onderaannemers)
  • C30bister3/2 (bevestiging van een aangifte van werken of contract, voor opdrachtgevers of aangevende ondernemingen)
  • CAWON (notificatie van het begin van de verplichte aanwezigheidsregistratie)
  • CAWOFF (notificatie van het einde van de aanwezigheidsregistratie)
  • C30bister5 (notificatie van een betaling voor de inhoudingsplicht)

Sinds 1 februari 2016 krijgt een groep van actieve e-Boxgebruikers deze documenten enkel nog in digitale vorm.
Occasionele e-Boxgebruikers ontvangen ze zowel digitaal als op papier.
Ondernemingen die geen e-Box hebben, krijgen de documenten nog steeds in de papieren versie toegestuurd. We raden hen natuurlijk wel aan om zich te registreren en hun e-Box te verkennen.

Meer informatie

Alles wat u moet weten over het digitaliseringsproject van de RSZ leest u op de site van Samen digitaal.

Alle informatie over de e-Box voor ondernemingen, inclusief een handleiding, vindt u op de portaalpagina’s van e-Box.

^ Back to Top