Minnelijke afbetalingsplannen

Eén van de maatregelen om werkgevers te ondersteunen, is een minnelijk afbetalingsplan voor sociale bijdragen bij de RSZ.

De RSZ biedt momenteel uitzonderlijke minnelijke afbetalingsplannen bij financiële moeilijkheden door het coronavirus. U leest de voorwaarden op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren. Er wordt een compensatieregeling uitgewerkt die voorziet dat de betrokken werkgevers een tegemoetkoming zullen ontvangen die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020.

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020’ op de RSZ-website .

Minnelijke afbetaling werkgeversbijdragen

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? U mag een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op de pagina Minnelijk afbetalingsplan.

Er zijn uitzonderingsmaatregelen voor wie betalingsmoeilijkheden heeft voor:

  • de bijdragen voor het vakantiegeld van het boekjaar 2019,
  • sociale bijdragen voor het 1e, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020, en
  • bepaalde wijzigingen van bijdragen.

Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Voor het jaar 2020 verdubbelt het aantal dagen waarop werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van gelegenheidsarbeid. De bijdragen worden daarbij berekend op een forfaitair dagbedrag. Voor alle verdere uitleg over dit stelsel verwijzen we naar de pagina 'Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbow'van de administratieve instructies.

Vergoeding voor telewerk

U mag uw telewerkend personeel een bureauvergoeding toekennen zonder er socialezekerheidsbijdragen op te betalen. Ook sommige kosten mag u terugbetalen. Lees de bepalingen op de pagina 'Vergoeding voor thuiswerk' op de RSZ-website .

Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

U mag uw werknemers die in tijdelijke werkloosheid gezet zijn, een aanvulling bij de RVA-uitkering toekennen. Op die aanvulling hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.Lees de voorwaarde op de pagina 'Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid' op de RSZ-website .

Bouw-, schoonmaak-, land- en tuinbouw- en vleesverwerkingssectoren: bijhouden van gegevens over buitenlandse arbeidskrachten

Bent u werkgever in de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw of vleesverwerking? Als u tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, moet u vanaf 22/08/2020 een aantal gegevens inzamelen en bijhouden.

Vergeet niet na te gaan of uw medewerkers die in België komen werken het ‘Passenger Locator Form’  hebben ingevuld. Dat moet gebeurd zijn voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.

In ons nieuwsbericht over de bewaring van gegevens van uw buitenlandse medewerkers leest u meer over de betrokken sectoren en de gegevens die u moet bijhouden.

^ Back to Top