Bijdrageverminderingen tot 2002: tabellen en grafieken

Image retour Naar het overzicht

Tabel Beschrijving PDF XLS
1 Bijdrageverminderingen ten voordele van doelgroepen Pictogram PDF Pictogram XLS
2 Maatregelen tot herverdeling van de arbeid Pictogram PDF Pictogram XLS
3 Algemene loonkostenverlagende maatregelen Pictogram PDF Pictogram XLS
4 Vermindering werknemersbijdrage Pictogram PDF Pictogram XLS
1A Evolutie bijdrageverminderingen ten voordele van doelgroepen: aantal werknemers Pictogram PDF Pictogram XLS
1B Evolutie bijdrageverminderingen ten voordele van doelgroepen: bedragen Pictogram PDF Pictogram XLS
2A Evolutie bijdrageverminderingen - Maatregelen tot herverdeling van de arbeid: aantal werknemers Pictogram PDF Pictogram XLS
2B Evolutie bijdrageverminderingen - Maatregelen tot herverdeling van de arbeid: bedragen Pictogram PDF Pictogram XLS
3A + 4A Evolutie bijdrageverminderingen - Algemene loonkostenverlagende maatregelen en vermindering werknemersbijdrage: aantal werknemers Pictogram PDF Pictogram XLS
3B + 4B Evolutie bijdrageverminderingen - Algemene loonkostenverlagende maatregelen en vermindering werknemersbijdrage: bedragen Pictogram PDF Pictogram XLS