RSZ-ONSS - STATnews - Printversie (pdf)
Groeivertraging merkbaar op de arbeidsmarkt
Snelle Ramingen Tewerkstelling - Derde kwartaal 2011

De nieuwste versie van de snelle ramingen vindt u op onze website.

De economische groeivertraging die is ingezet in de tweede helft van 2011 is ook al merkbaar op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal 2011 wordt nog wel een groei van de tewerkstelling van 36.000 arbeidsplaatsen (+1,0%) opgetekend en stijgt het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten met 43.500 eenheden (+1,5%) ten opzichte van het derde kwartaal 2010. Deze groei op jaarbasis is echter kleiner dan de voorgaande kwartalen.
De groei in tewerkstelling op jaarbasis is nog aanwezig binnen de 3 grote segmenten van de arbeidsmarkt, "Industrie en bouw", "Commerciële Dienstverlening" en "Niet-commerciële Dienstverlening", maar enkel in "Industrie en bouw" was de groei in arbeidsplaatsen in het derde kwartaal 2011 sterker dan in het tweede kwartaal 2011.
Grafiek evolutie arbeidsplaatsen
In het derde kwartaal 2011 lag het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in de uitzendsector slechts 8% hoger dan in het derde kwartaal 2010. In het tweede kwartaal 2011 bedroeg de stijging op jaarbasis nog 15%. De groei in arbeidsplaatsen is in het derde kwartaal 2011 zelfs volledig stilgevallen. De uitzendsector reageert daarmee traditioneel als een van de eerste sectoren op een conjunctuurverslechtering.
De tewerkstelling in de "overheidssector en onderwijs" gaat vanaf begin 2011 ook in dalende lijn. De daling bedraagt in het derde kwartaal 2011 ongeveer -1% ten opzichte van het derde kwartaal 2010. Deze daling heeft zowel plaats bij de algemene overheidsdiensten als bij de autonome overheidsbedrijven ("Vervoer en opslag" en "Informatie en communicatie").

www.DynaM-Belgium.org

Blue line
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - contactgegevens
Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis (Brussel)
Website: RSZ.be
Contact via website
Tel. 02 509 31 11 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u30)
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de Directie voor de statistiek via
stat.info@rsz.fgov.be
Line.be
Dit bericht werd gepubliceerd door de Directie voor de statistiek van de RSZ
© 2011 ONSS-RSZ-LSS-NSSO
Disclaimer