RSZ-ONSS - STATnews - Printversie (pdf)
Beperkte groeivertraging op de arbeidsmarkt
Snelle Ramingen Tewerkstelling - Vierde kwartaal 2011

De economische groeivertraging die is ingezet in de tweede helft van 2011 is ook reeds merkbaar op de arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal 2011 wordt nog wel een groei van de tewerkstelling van 28.000 arbeidsplaatsen (0,8%) opgetekend, maar deze is minder sterk dan de voorgaande kwartalen. De groei valt terug binnen de 3 grote segmenten van de arbeidsmarkt, "Industrie en bouw" (0,2%), "Commerciële Dienstverlening" (1,1%) en "Niet-commerciële Dienstverlening" (0,7%).
De stijging van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis is nog veel sterker maar de stijging op jaarbasis wordt vertekend doordat het arbeidsvolume in het vierde kwartaal 2010 lager uitviel door de slechte weersomstandigheden. Indien gecorrigeerd wordt voor de invloed van het weerverlet komt de groei op jaarbasis uit op ongeveer 45.000 voltijdsequivalenten (1,5%) en ligt daarmee op hetzelfde niveau van het derde kwartaal 2010. In de "Industrie en bouw" is de stijging van het arbeidsvolume quasi gelijk aan de groei in arbeidsplaatsen (0,3%). De groei van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in de "Commerciële Dienstverlening" (2,4%) en in de "Niet-commerciële Dienstverlening" (1,6%) is echter sterker dan de stijging in aantal arbeidsplaatsen.
Grafiek evolutie arbeidsplaatsen
De stijging van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten op jaarbasis is nog veel sterker maar de stijging op jaarbasis wordt vertekend doordat het arbeidsvolume in het vierde kwartaal 2010 lager uitviel door de slechte weersomstandigheden. Indien gecorrigeerd wordt voor de invloed van het weerverlet komt de groei op jaarbasis uit op ongeveer 45.000 voltijdsequivalenten (1,5%) en ligt daarmee op hetzelfde niveau van het derde kwartaal 2010. In de "Industrie en bouw" is de stijging van het arbeidsvolume quasi gelijk aan de groei in arbeidsplaatsen (0,3%). De groei van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in de "Commerciële Dienstverlening" (2,4%) en in de "Niet-commerciële Dienstverlening" (1,6%) is echter sterker dan de stijging in aantal arbeidsplaatsen.

De nieuwste versie van de snelle ramingen vindt u op onze website.
Consulteer ook: www.DynaM-Belgium.org

Blue line
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - contactgegevens
Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis (Brussel)
Website: RSZ.be
Contact via website
Tel. 02 509 31 11 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u30)
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de Directie voor de statistiek via
stat.info@rsz.fgov.be
Line.be
Dit bericht werd gepubliceerd door de Directie voor de statistiek van de RSZ
© 2011 ONSS-RSZ-LSS-NSSO
Disclaimer