RSZ Statnews oktober 2017 | Afdrukvriendelijke versie (pdf) 
Snelle ramingen tewerkstelling
Tweede kwartaal 2017

Groei van de arbeidsmarkt zet zich door in het tweede kwartaal 2017

De positieve trend van de tewerkstelling van 2016 zet zich ook in het tweede kwartaal 2017 door. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Zowel het aantal tewerkgestelde werknemers als het arbeidsvolume ging erop vooruit ten opzichte van een jaar eerder. De groei van de tewerkstelling in 2017 versnelt ten opzichte van de groei in 2015 en 2016 en breidt zich uit tot steeds meer sectoren.

 • Globaal beeld

  Ten opzichte van dezelfde periode in 2016 is de loontrekkende tewerkstelling in het tweede kwartaal 2017 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,6%) als in arbeidsvolume (+1,9% voltijdsequivalenten). De positieve trend doet zich zowel voor in de “Industrie en Bouw” als in de “Commerciële dienstverlening” en de “Niet-commerciële dienstverlening”.

  De toegenomen vraag naar arbeidskrachten blijkt ook nog uit de nog steeds groeiende inzet van uitzendkrachten (+7% in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het tweede kwartaal 2016).

 • Werknemersprofiel

  De groei van de tewerkstelling is ongeveer even sterk bij mannen als bij vrouwen en is het sterkst in de leeftijdsgroepen van 25 tot 39 jaar en 50 tot 64 jaar. De leeftijdsgroep van 25 tot en met 49 jaar telt nu zelfs ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke werknemers.

  De toename van de tewerkstelling doet zich voornamelijk voor in de privésector en betreft zowel voltijdse als deeltijdse jobs. In de overheidssector is er een verschuiving van voltijdse arbeidsplaatsen naar deeltijdse, vooral als gevolg van een stijging van het aantal deeltijdse loopbaanonderbrekers bij de Vlaamse ambtenaren in het derde kwartaal 2016.

  De stijging geldt zowel voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+2,5%), het Vlaams Gewest (+1,4%), als het Waals Gewest (+1,6%).

 • Industrie en bouw

  De trend van de tewerkstelling op jaarbasis in de industrie en in de bouw is positief. In de meeste deelsectoren is er een behoorlijke toename van de tewerkstelling. Vooral de farmaceutische nijverheid en de voeding- en dranknijverheid groeien sterk. Alleen in de vervaardiging van machines en apparaten en de vervaardiging van papierwaren en drukkerijen blijft de trend negatief.

 • Dienstverlenende sectoren

  In de commerciële dienstverlening is er een stevige toename van de tewerkstelling ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 (+2,4 % in arbeidsplaatsen en +2,8% in arbeidsvolume). Dat is het resultaat van een forse groei in zowat alle deelsectoren. In de sector van de detailhandel is de groei eerder beperkt en alleen in de sector “Financiële activiteiten” is de evolutie van de tewerkstelling negatief.

  Globaal evolueert de tewerkstelling in de niet-commerciële dienstverlening positief (+1,2 %) en dit onder invloed van de groei in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+2,2%) en in beperktere mate in het onderwijs (bijna 1%). De dalende trend binnen de sector openbaar bestuur (-0,3%) neemt af onder invloed van een groei van de tewerkstelling bij de lokale besturen.

 • Uitzendarbeid

  Ook de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid steeg. Eind juni 2017 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen bij de uitzendarbeid geteld dan eind juni 2016 (+1% bij arbeiders, +6% bij bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het eerste kwartaal 2017 was fors hoger dan in het tweede kwartaal 2016 (+2% bij arbeiders, +10% bij bedienden).

  De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van ongeveer 4%.

U hebt vragen of wenst meer informatie,
contacteer ons via:

 • E-mail: stat.info@rsz.fgov.be
 • Tel. 02 509 59 59 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u30)
 • Website, contactformulier: http://rsz.be/nl/contact
 • Adres:
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  Victor Hortaplein 11
  1060 Sint-Gillis (Brussel)

Consulteer ook:www.dynam-belgium.org

Verantwoordelijke uitgever:
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Directie Statistiek
© 2017 RSZ
Disclaimer Line.be